Bröllop Hållbarhet Information

Var med och bidra till en bättre värld

Vårt önskemål är att för vårt bröllop samla in så mycket pengar som möjligt till välgörenhet. De tre organisationer som vi har som förslag för våra gäster att ge bröllopsgåva till är IOGT-NTO, A Rocha och NetWorks Romania. Dessa tre organisationer jobbar på olika sätt till att bidra till hållbar utveckling i enlighet med de globala målen, agenda 2030. Det finns 17 globala mål och alla mål är viktiga för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Vår värld håller på att falla samman. Jordens naturresurser överexploateras. Vi människor kan inte fortsätta att utnyttja jorden på detta sätt. Vi behöver ställa om till att leva våra liv i samklang med naturen och med varandra.

I detta finns det risk att tappa hoppet. Många unga känner hopplöshet inför framtiden idag. Att finna hopp kan vara avgörande för att våga förändra världen till att bli bättre.

Vi är alla små i denna stora värld men trots att vi är små så påverkar vi mycket och lever inte i balans med den jord vi bor på. Det behöver vi tillsammans ändra på. Det är inte en person eller en organisation som kan lösa de problem vi står inför, det krävs flera och det krävs att vi samarbetar och har ett helhetstänk. Vi är medskapare till att skapa en bättre värld. Tillsammans kan vi återskapa och laga det som gått trasigt för att människans liv på jorden ska kunna fortsätta. Om vi inte gör detta tillsammans så kommer vi utrota oss själva för vi är beroende av den planet vi lever på och dess djur och natur.

Det finns mycket vi behöver göra tillsammans. Minska konsumtionen, leva mer energieffektivt, minska utanförskap, skydda och återställa ekosystem med mera. Kolla gärna in globala målens hemsida, fundera på vad du kan göra för att världen ska bli lite bättre och bidra genom att ge en slant till välgörenhet istället för att köpa en bröllopspresent.

Länkar:
Om de globala målen: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

A Rocha: https://www.arocha.org/en/

IOGT-NTO: https://www.iogt.se/ och för deras internationella verksamhet: https://www.iogtntororelsen.se/

Networks Romania: https://www.networksro.org/

Lämna ett svar