Jag vet för mycket om Anna Book Toledano
på grund av Aftonbladets klickbetande.
I know stuff I don’t want to,
saker som inte borde tillhöra mitt vetande.

Man får se en och annan bild som inte är så fin
när rubriker är så nyfikenhetsretande.
The image of Pete Burns cannot be unseen,
sedan han dök upp i mitt nyhetsletande.

Mellan rader no more

Man förväntas läsa mellan rader i det som ljuds,
Varför inte låta all information stå till buds?
Vi som alltid varit självkritiska är det tyvärr när tillfälle bjuds.
Vår egen skampålaga på oss själva är värre än Guds.

Jag har lärt mig att upphöra med destruktivt grubbleri.
Mellan raderna kommer jag sluta att fylla i
hur dålig jag är och hur jag inte bättre kan bli.
Det är inte utvecklande, jag vill vara fri.

Det man inte säger har jag inte hört.
Om man inte säger det rätt ut så är det kört.
Det är inte så jag inte förstår, men då självkänsla är skört
är det bästa att inte fylla i och få livet så förstört.