Släktforskning I kommunens arkiv

Låt mig berätta om min dag. Den här fredagen, 18 oktober anno 2013, har flugit förbi då jag har spenderat tiden på Mjölby kommuns centralarkiv. Där förvarar de bland annat protokollen från det som innan kommunsammanslagningen 1971 var Skänninge stad. Dit begav jag mig för att söka i just de nämnda protokollen för att utforska min morfars politiska bana.

Det allra första som man möter när man slår upp de inbundna protokollen från stadsfullmäktige i Skänninge, är en lista över de stadsfullmäktiga som satt vid början av de respektive åren. Där står min morfar med som verkmästare Karl-Einar Fredriksson. Det jag visste var att han satt i stadsfullmäktige vid tiden för kommunsammanslagningen, men jag visste inte när han började där och om han var invald i några nämnder eller styrelser. Det har jag emellertid svar på nu. De protokoll jag hunnit titta i sträcker sig dock bara perioden 1959-1967, så jag har mer att forska i därefter eftersom han fortsatte politiken i det nya Mjölby kommun in på 70-talet.

Vad jag dock funnit än så länge i protokollen är att han satt som ledamot i Skänninges stadsfullmäktige från början 1959. Jag kollade även igenom 1958 för säkerhets skull, ifall han skulle ha blivit invald under året som ersättare för någon som dött eller hoppat av. Det hade han emellertid inte, så ifall han inte började igen efter ett uppehåll på några år så är det såvitt jag vet först 1959 som han blir stadsfullmäktig. Dessförinnan var han dock suppleant i Drätselkammaren (stadens styrelse) från 6 maj 1957. Där blev han sedan ordinarie ledamot från 1960 till 1971.

Som stadsfullmäktig i Skänninge har jag än så länge bara hittat ett tillfälle då han inte deltog på ett sammanträde och det var på ett relativt kort sådant den 9 december 1960. Under perioden jag gått igen var han protokolljusterare åtta gånger på nio år, och signerade varje gång protokollet som Einar Fredriksson. I protokollen så heter han dock Karl-Einar (precis som jag trodde han gjorde till vardags) fram till decemberprotokollet 1960. Då stötte jag på lite huvudbry.

Den 19 december 1960 hade stadsfullmäktige nämligen valt en Einar Fredriksson till suppleant i Biblioteksstyrelsen 1961-1963. Var det morfar? Jo, förmodligen var det så, för han hade ju signerat tidigare protokoll så själv. Jag var dock tvungen att diskutera saken med arkivarie, mor och moster för att vara säker. Stadsfullmäktiges nästa val till biblioteksstyrelsen gjorde mig ännu mer säker, för där stod han åter som Karl-Einar. När han sedan i ett ännu senare val stod som Einar Fredriksson med adress, födelsedata och telefonnummer så försvann alla tvivel. Alltså satt han som suppleant i biblioteksstyrelsen under perioden 1961-1971.

I det här stycket kommer jag nu rabbla upp fler suppleantposter. Han blev invald som suppleant i valberedningen 1962-1964 och 1966-1968, vilket valdes varje år, samt suppleant i valnämnden för perioderna 1964-1967 och 1968-1971. I Skänninges industristiftelse var han suppleant 1965-1968. I Medlingsnämnden i hyrestvister var han suppleant 1967-68. Han valdes som suppleant till ombudet som skulle på bolagsstämman för Gillestugan i Skänninge Fastighet AB 1966-1968. Och bär i åtanke, kära läsare, att jag bara har täckt stadsfullmäktiges protokoll fram till och med 1967.

Den sista suppleantposten som jag kan nämna var i lönenämnden 1964 till 1967. Där blev han sedan vald till ordinarie ledamot under nästkommande period, 1968 till 1971. Och han valdes till ordinarie ombud vid val av polisnämnd för Mjölby polisdistrikt 1964-1967.

Om min morfar hade ett CV så var det alltså ganska så mycket att skriva under rubriken förtroendeuppdrag. Det blir spännande att fortsätta framåt och se mer. Och jag förstår varifrån jag får lite av mitt engagemang. Jag har ju själv fyllt ut min CV med förtroendeuppdrag från studentkåren och kommer fylla på den ytterligare i framtiden genom inblandning på andra ställen.

Jag har som sagt spenderat dagen på Centralarkivet i Mjölby för att följa protokoll från Skänninge stadsfullmäktige. Det har varit intressant ur släktforskningssynpunkt. Det är även intressant att läsa protokollen för att se hur de är uppbyggda och vad som beslutades. Det första som slog mig var att man i dessa protokolls bilagor kunde se vad varje stadsfullmäktig hade röstat vid votering. Det jag är van vid från mina uppdrag i styrelser är ju slutna voteringar. Här kan jag dock exempelvis ta reda på vad morfar röstade 1959 i frågan om att förlägga en festplats på Väderkvarnsbacken.

Protokollen känns även mer detaljerade än vad jag är van vid. Möten som jag varit på har öppnats och ordförande har förklarat alla välkomna till sammanträden. I protokollen som jag läst idag från perioden 1959-1967 har jag sett att ordföranden vid öppnandet av ett möte pratade om att det var skönt med lite regn efter en så torr sommar. Man kan också läsa att ordföranden välkomnat nya ledamöter lite extra för att de inte suttit i fullmäktige tidigare eller välkomnat ledamöterna åter efter några års frånvaro.

I kategorin ”saker jag finner intresseväckande av någon anledning” kan jag nämna att Skänninge stadsfullmäktige 20 april 1959 beslutade att avskaffa skottpengar på kråkor. Och den 29 maj 1961 behandlades ett ärende om att tillfälligt anställa en lärare i ”manlig slöjd”.

Små lokalhistoriska anteckningar som jag gjorde gällde exempelvis byggande av friluftsbadet på Väderkvarnsbacken, dit medel som avsatts till Väderkvarnsbackens rustning togs i anspråk 18 september 1961 och man beslutade om en femårig uttaxering om 23 000 kr per år. Eller 21 november 1960 då det enhälligt beslutades att byggnader för ett högstadium här på Trojenborg skulle utföras. Eller hur det redan 24 oktober 1960 börjar diskuteras om kommunsammanslagningarna som kom att bli verklighet tio år senare. Där fick Drätselkammaren i uppdrag att följa frågan och vidta lämpliga åtgärder för att bevara stadens intressen.